energy today standaard header afbeelding transparant

Privacyverklaring website EnergyToday

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten.

Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

Google Analytics

Op deze site gebruik ik GoogleAnalytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij heb ik de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:

 • Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
 • Ik heb 'gegevens delen' uitgezet;
 • Ik maak gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.
 • Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Contactformulier

Als u gebruik maakt van het contactformulier, dan worden de gegevens die u ingevuld hebt tijdelijk opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Dhr./Mevr.
 • Voorletters / tussenvoegsel / achternaam
 • Telefoonnummer (indien ingevuld)
 • E-mailadres
 • Voor welke dienst(en) u belangstelling hebt (indien aangegeven)
 • Uw bericht
 • Uw IP-adres

Het doel waarvoor ik deze gegevens bewaar is:

 • Contact met u opnemen naar aanleiding van uw verzoek om informatie

Ik verklaar dat:

 • Ik uw gegevens niet met derden zal delen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.
 • Ik geen geautomatiseerde profilering toepas op uw gegegevens.
 • Ik niet de intentie heb om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Ik kan echter niet controleren of een contactformulier wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via
 • Ik uw gegevens naar beste kunnen bescherm tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
 • De gegevens van alle ingevulde formulieren na een maand automatisch gewist worden. Wanneer u op basis van ons contact een opdracht aan mij verstrekt, zal ik uw gegevens op grond van de daaruit voortkomende overeenkomst opnemen in mijn klantenbestand. Dit staat los van het contactformulier en van de website.

NB het ip-adres van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult wordt om veiligheidsredenen geregistreerd. Ook dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt. 


Vragen of klachten?

U kunt contact met mij opnemen via . Ik reageer zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Nieuwegein, mei 2018

E. Bommezij,
EnergyToday

Informatie en contact

 1. Op dit contactformulier is een privacyverklaring van toepassing.
 2. Graag aangeven: dhr. of mevr.
 3. Graag invullen: uw voorletters
 4. Graag invullen: uw naam
 5. Invalid Input
 6. Graag invullen: uw e-mailadres
 7. Ik ben geïnteresseerd in


  Ongeldige invoer
 8. U dient een bericht in te vullen

Energytoday

Donkeregaarde 108
3436 ZH Nieuwegein

06-28534789